Bio

Miloš Púček /1961/,

 

výtvarník z Trenčína, od roku 1989 pôsobí na Spiši, v blízkosti krásnej prírody slovenského raja.

Práve v tomto prostredí nazbieral veľa podnetov pre svoju tvorbu. Skúsenosti získané v prírode kombinované so skúsenosťami v umeleckej oblasti sa neustále navzájom dopĺňajú. To vytvorilo pevný základ, ktorým ovplyvnil celý svoj umelecký vývoj, rovnako ako celý zdroj inšpirácie. V súčasnosti sa k jeho tvorbe pridávajú aj zátišia a mestské motívy v pohybe života.

Jeho maľby sú uvoľnené, cítiť z nich energiu, pohyb s prchavými prvkami. Štýlovo ho najviac vystihuje variant:  impresionisticko-tonalizmus

Jeho lektormi boli skúsený maliari p. Andy Gore a  Mgr. Ivan Bobula. Od roku 1995 malo plyv na jeho tvorbu  štúdium kníh od  ,,J. M. Parramóna teória farieb,,  a iných odborných kníh. 

Je členom art klubu SOS Spišská Nová Ves, zúčastňuje sa kolektívnych výstav a medzinárodných plenérov. Je tiež držiteľom niektorých ocenení. V súčasnosti vystavuje obrazy v dielach, galériach, radniciach, knižniciach a v súkromných zbierkách USA, Anglicko, Česko...

was born in City of Trencin, artist, 25 years living in the Spis Region, near the beautifule nature Slovak Paradise. In this enviroment racked up many incentives for their work. He is combining his experience gained in nature with experience in the arts.
This has created a solid foundation that influenced his entire artistic development.
His paintings are free, a man feels the energy from them, with volatile elements. His  closest style variations: Realistic painting with impressionistic mood, somewhere on the border, sensual responds to country. It can be defined as a Post Impressionist painting, but the first option is rather more marked.
Valuable advices and guidances he obtains from experienced academic painters mainly from Mgr. Ivan Bobula. Since 1995 had an influence on the the creation deep study books by JM Parramón theory of colors and other professional books. Private schools and give advice coming artists.
A member of the Art club SOS Spisska Nova Ves, also parcitipates in group exhibitions and international pleins. Currently exhibiting paintings in the Galleries, Town Halls, libraries and other institutions.