OHODNOTENIE:

28.09.2015 14:00

 

  • 2014 Spišská paleta: 2. miesto,
  • 2014 Košická paleta: čestné uznanie,
  • 2014 Trenčín: postup do celoštátnej výstavy,