KOŠIARNY BRIEŽOK - SLOVENSKˇY RAJ -   AKRYL -PROFESIONAL  NA UMELECKEJ LEPENKE  35X54 CM -  CENA BEZ RÁMU  250 €   

OBRAZ  TREBA   ZARÁMOVAŤ.   -   PREDANÝ -