TIESŇAVA - SLOVENSKˇÝ RAJ   42x70 cm  OLEJ SOLOLIT  -  400€  -   PREDANÝ