,,Podzim - Strečno,, Olej plátno+hdf  40x30 cm  - 230€