Zátišie s črveným hrnčekom - olej plátno, 55x35 cm PREDANÉ °°° Still life with red cup - oil canvas 55×35 cm Sold

Zátišie s črveným hrnčekom - olej plátno, 55x35 cm PREDANÉ °°° Still life with red cup - oil canvas 55×35 cm Sold