Tiesňava-slovenský raj -  Olej  sololit  30x47 cm  -   300€    k dispozícií.