Zimné tajomstvo oiej plátno 23×28 cm V PONUKE (DIELO OCENENÉ 2. MIESTOM VRÁMCI SLOVENSKEJ POSTUPOVEJ VÝSTAVY) °°° The secret winter - oil canvas 23×28 cm AVAILABLE ( THE ART IS AWARDED ON 2nd PLACE IN SLOVAKIAN COMPETITION EXHIBITION)

Zimné tajomstvo oiej plátno 23×28 cm V PONUKE (DIELO OCENENÉ 2. MIESTOM VRÁMCI SLOVENSKEJ POSTUPOVEJ VÝSTAVY)  °°° The secret winter - oil canvas 23×28 cm AVAILABLE ( THE ART IS AWARDED ON 2nd PLACE IN SLOVAKIAN  COMPETITION EXHIBITION)